Tarieven

De tarieven die wij in rekening brengen worden jaarlijks geïndexeerd door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). De cliënt kan mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding van bovengenoemde kosten via de bijzondere bijstand van zijn eigen gemeente. Dit is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en het gemeentelijke beleid. Polaris bewindvoering en financieel beheer vraagt deze bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar de cliënt woonachtig is.


Voor de uitvoering van extra werkzaamheden bij bewindvoering moet toestemming worden verleend door de kantonrechter. De kosten hiervan worden in rekening gebracht. De cliënt wordt hierover van te voren ingelicht.


Voor Persoon Gebonden Budget beheer (PGB) wordt een extra vergoeding van 7,5 uur per jaar gedeclareerd. Voor reiskosten wordt € 0,25 per kilometer in rekening gebracht.


Voor de uitvoering van extra werkzaamheden bij budgetbeheer wordt de cliënt van te voren toestemming gevraagd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de cliënt.


Tarieven 2017 Polaris bewindvoering en Financieel beheer