Organisaties

Onder organisaties verstaat Polaris: werkgevers, gemeenten, (zorg)instellingen en collegae bewindvoerders


Werkgevers

Financiële problemen bij werknemers kunnen leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit of verzuim. Om dit te voorkomen kunt u als werkgever of als bedrijfsmaatschappelijk werk bij ons terecht. Samen met u en de werknemer gaan we op zoek naar een oplossing hetzij beschermingsbewind of financieel beheer.
Onze activiteiten zijn er op gericht om een rustige situatie te creëren waarbinnen de werknemer beter zal gaan functioneren en zich weer kan richten op zijn werkzaamheden.


Gemeenten

Polaris bewindvoering en financieel beheer ondersteunt gemeentes graag in het aanbieden van beschermingsbewindvoering en/of financieel beheer.


(Zorg)instellingen

Instellingen voor lichamelijke en/of geestelijke gehandicapten of instellingen die voor hun cliënten een financieel beheerder zoeken of een samenwerkingspartner voor de financiële belangen van hun cliënt.


Heeft u nog vragen, wij komen graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Klik op contact voor een afspraak.