Klachtenformulier

(Interne klachtenregeling)


Uw klacht/bezwaar wordt  met  de grootste zorgvuldigheid behandeld. U bent natuurlijk vrij om suggesties ter verbetering in te brengen. Hiermee stelt u ons in staat om daar waar mogelijk onze dienstverlening aan te passen op uw situatie.


Voor het behandelen van een klacht brengen wij € 25,- in rekening als deze ongegrond wordt verklaard door de NBPB (Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)Bewindvoerders).


Wij verzoeken u dan ook de algemene voorwaarden (pdf)  en interne klachtenprocedure (pdf) goed door te nemen. U ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke reactie op uw klacht/bezwaar.


Polaris bewindvoering en financieel beheer verzoekt u gebruik te maken van het klachtenformulier om uw klacht/bezwaar of suggestie voor verbetering kenbaar te maken en deze  via de email of post naar ons toe te sturen.