Aanvraagprocedure

Aanmelding

Als u uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor bewindvoering vragen wij u om het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen en via de post of email op te sturen.

blauwepen

Oriënterend gesprek

Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij binnen drie dagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Het kennismakinggesprek vindt bij u thuis plaats. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Op basis van de aanmeldgegevens en het kennismakingsgesprek wordt bepaald of een goed bewind mogelijk is.

 

Indienen verzoekschrift kantongerecht

Er wordt een verzoek om bewindvoering aan kantonrechter, een bereidverklaring bewindvoerder en andere benodigde stukken naar de rechtbank gestuurd waar de cliënt woonachtig is.

 

Oproep rechtbank

Als de kantonrechter de aanvraag heeft ontvangen volgt een uitnodiging aan de  betrokkene(n) en de bewindvoerder om naar de rechtbank te komen voor een hoorzitting. De kantonrechter beoordeeld het verzoekschrift en u hoort of onderbewindstelling is  toegestaan en of uw beoogd bewindvoerder als zodanig voor u mag optreden. Het beschermingsbewind gaat in op de datum van de uitspraak.

 

Intakegesprek

Als de beschikking ontvangen is tot onderbewindstelling gaat de bewindvoerder voor u aan het werk. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden uw sociale en financiële gegevens en de van waarde zijnde goederen (boedelbeschrijving) in kaart gebracht en vastgelegd.

 

Plan van aanpak

Aan de hand van de verstrekte informatie stelt de bewindvoerder in samenspraak met u een plan van aanpak op. In dit plan worden onder andere afspraken vastgelegd omtrent:

  • werkwijze;
  • doelstellingen;
  • verantwoordelijkheden;
  • gemaakte afspraken;
  • communicatie;