Werkzaamheden

De werkzaamheden van de bewindvoerder bestaan uit:

 • aanvragen van bewind;
 • openen beheerrekening op naam cliënt;
 • ontvangen van inkomsten op rekening van cliënt;
 • opstellen budgetplan;
 • regelen van de financiële huishouding;
 • belastingaangifte Box 1;
 • indienen kwijtscheldingsverzoeken voor gemeentelijke heffingen;
 • aanvragen zorg-, huurtoeslag;
 • aanvragen (bijzondere) bijstand;
 • administratie persoonsgebonden budget (PGB);
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast;
 • in beperkte mate bijwonen zitting kantonrechter;
 • jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.

Werkzaamheden die niet standaard worden uitgevoerd door de bewindvoerder zijn:

 • bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • hulp bij ingewikkelde nalatenschap;
 • werkzaamheden ten behoeve van het stabiliseren van problematische schuldensituaties in het voortraject en in het kader van de toeleiding tot een minnelijke- of wettelijke schuldenregeling;
 • verkoop van onroerend goed of aandelen;
 • woningontruiming;
 • verhuizing;
 • belasting aangifte Box 2 en 3;
 • frequent gaan naar zitting kantonrechter

Zie ook aanbevelingen-meerderjarigenbewind LOCVK.