Klachtenprocedure

Het gaat hier om een interne klachtenprocedure .

Polaris bewindvoering en financieel beheer doet zijn uiterste best uw zaken en belangen correct en zorgvuldig te behartigen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een van onze medewerker(s), werkwijze, dienstverlening of ander aspect van onze organisatie. Wij vinden het prettig als u ons daarvan in kennis stelt.


Onze doelstelling is een klimaat te creëren waarin u, uw familieleden en relaties open kunnen communiceren met onze medewerker(s). Met suggesties ter verbetering en aanmelden van klachten/bezwaren helpt u ons om onze werkwijze, dienstverlening en andere aspecten van onze organisatie te verbeteren.


Voor het aanmelden van klachten en bezwaren en of suggestie(s) tot verbetering verwijzen wij u naar de websitepagina, klachtenformulier.


Vervolg klachtenprocedure

Wanneer u na het indienen van uw klacht(en) niet tot overeenstemming komt met uw bewindvoerder, of u bent van mening dat deze interne klachtenbehandeling onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, dan bestaat voor u de mogelijkheid om uw klacht(en) voor te leggen aan de klachtencommissie van de Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)Bewindvoerders (NBBI), waar ons kantoor lid van is.

Daarnaast staat het u te allen tijde vrij uw klacht in te dienen bij de rechtbank, die de benoeming van uw bewindvoerder in een beschikking heeft vastgelegd. Voor adressen raadpleegt u de beschikking of de website rechtspraak.nl.