Mentorschap

Een maatregel voor mensen die tijdelijk of duurzaam door lichamelijke of psychische problemen niet (goed) meer in staat zijn zelfstandig voor hun niet vermogensrechtelijke belangen op te komen met betrekking tot behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Meestal is het de familie die toezicht houdt. Maar wat als familie ontbreekt, niet bereid is of ongeschikt? Dan is er de mogelijkheid om een mentor aan te stellen.
De mentor is de wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene. De mentor bouwt een vertrouwensrelatie met de betrokkene en zal deze zoveel mogelijk betrekken in de besluitvorming.


Polaris bewindvoering en financieel beheer vindt het niet wenselijk om zowel op te treden als financiële behartiger voor de cliënt en tevens als mentor. Om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen heeft Polaris bewindvoering en financieel beheer besloten de samenwerking op dit gebied aan te gaan met Mentorschap Oost Nederland.


Mentorschap Oost Nederland

Mentorschap Oost Nederland is een stichting zonder winstoogmerk en werkt met goed opgeleide vrijwilligers. Men werkt op basis van een regionale verdeling zodat men snel en regelmatig bij de cliënt komt om de situatie op gebied van zorg te bespreken.

Op mentorschapoost.nl/ vindt u een mentor bij u in de buurt. Vanzelfsprekend kunnen wij ook contact voor u leggen.