Aanvraagprocedure

Aanmelding en Kennismakingsgesprek

Als u uzelf wilt aanmelden voor budgetbeheer vragen wij u om het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen.
Na ontvangst van het aanvraagformulier  nemen wij binnen drie dagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Het kennismakinggesprek vindt bij u thuis plaats. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Op basis van de aanmeldgegevens en het kennismakingsgesprek zal worden bepaald of een goed budgetbeheer mogelijk is.blauwepen

 Intakegesprek

Als goed budgetbeheer mogelijk is wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek worden de sociale en financiële gegevens van u in kaart gebracht en vastgelegd. Daarnaast wordt samen met u  de overeenkomst budgetbeheer doorgenomen. Na ondertekening door beide partijen, wordt het budgetbeheer opgestart.


Budget-, betaalplan

Aan de hand van de verstrekte informatie uit het intakegesprek stelt de beheerder een budget of betaalplan op. In dit plan worden:

  • werkwijze;
  • doelstellingen;
  • verantwoordelijkheden;
  • gemaakte afspraken, en
  • communicatie

voor een goed budgetbeheer tussen u, de budgetbeheerder en andere betrokkenen besproken, vastgelegd en ondertekend.

Budgetbeheer start op het moment dat er voldoende saldo aanwezig is op de beheerrekening om de betalingen zoals vermeld staan in het budget-, betaalplan te kunnen uitvoeren.